Algemene voorwaarden en voorwaarden voor deelname aan de cursussen.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Bij inschrijving doe je een aanbetaling van € 200,-. of
  € 300,- indien verblijf op een eenpersoonskamer.
  Met de inschrijving en de betaling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
  Pas na ontvangst van de aanbetaling wordt de inschrijving definitief.
  Het restant van het cursusgeld dient één maand voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt.
  Bij aanmelding binnen de termijn van één maand voor aanvang van een cursus/vakantie, dient het gehele bedrag ineens te worden overgemaakt
 1. Prijzen
  2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Innertune en spirituelevakantie.org vermeldt staan, maken deel uit van de overeenkomst.
  2.2  Lesgelden dienen te worden overgemaakt naar de Triodosbank
  NL15 TRIO 0197 7719 04. t.n.v. M. Schut, Galder
  2.3 Bedrijven of particulieren die de BTW kunnen terugvorderen betalen bovenop het genoemde cursusbedrag BTW
 2. Annulering
  3.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
  Annulering van de cursus dient te gebeuren per brief of e-mail.
  Bij annulering tot aan vier weken vóór de eerste cursusdatum wordt het cursusgeld teruggestort, min de € 200,-/300,- administratiekosten.
  Bij annuleren binnen vier tot drie weken voor de eerste cursusdatum wordt 50 % van het cursusbedrag teruggestort.
  Bij annulering binnen drie weken voor de eerste cursusdatum is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.
  3.2 Als om wat voor reden dan ook Innertune de cursus annuleert dan zal het volledige bedrag, dus inclusief aanbetaling, worden terugbetaald aan de cursist.
 3. Verzekering
  4.1. We raden je met klem aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om mogelijke teleurstellingen te voorkomen bij -voor wat voor reden dan ook- annulering van de kant van de deelnemer.

  5.
  Aansprakelijkheid
  Spirituelevakantie.org, Innertune (Marcel Schut),  en Anka Maranka (Marieke Schouten), kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade of letsel (fysiek noch materieel) ontstaan tijdens de geboekte vakantie. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 4. grootte van de groepen
  6.1
  . De cursus heeft ten minste 7 en maximaal 14 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor deze cursus te annuleren of te verschuiven.
  In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Je krijgt hiervan tijdig bericht.
  Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij dan ook in je eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.